معرفی انجمن پوست و مو و زیبایی

معرفی انجمن پوست و مو و زیبایی

معرفی انجمن پوست و مو و زیبایی

معرفی
عنوان "متخصص پوست و مو" به پزشکانی که پس از گذراندن دوره هفت ساله آموزش پزشکی عمومی و قبولی در آزمون پذیرش دستیار تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کسب امتیاز کافی وارد دوره دستیاری تخصصی بیماریهای پوست شده اند اطلاق می شود. 
این پزشکان بعد از تکمیل دوره چهارساله در بخش‌های تخصصی پوست مراکز درمانی کشور موفق به دریافت مدرک دکترای تخصصی بیماریهای پوست می شوند. 
 
در بخش دیگری از این اطلاعیه که مورد تأیید اعضاء انجمن و ارگانهای ذیربط است با توجه به تبلیغات گسترده و غیر واقعی در حوزه پوست و زیبایی از هموطنان خواسته شده هنگام انتخاب پزشک معالج خود به وجود کلمه "متخصص پوست" در مهر و سرنسخه وی دقت کرده و "شماره عضویت در انجمن متخصصین پوست ایران" و "درج لوگو(نشان) مخصوص انجمن روی سرنسخه و مهر" پزشک را نیز جهت تایید ملاحظه کنند.